e-ügyintézés

Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Kedves Tanulók!

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskolában  (a továbbiakban: köznevelési intézmény) 2019. április 1-től
bevezetésre kerülnek az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások (e-Ügyintézés).
A felület Kréta e-Ügyintézés kezdőlap bármely böngészőből elérhető.
Az e-ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok,
igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus
megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési
eljárás folyamatának dokumentumkezelése.
Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal
rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat,
felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmény felé
elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok
letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő
visszatöltésére. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.
A felhasználási segédletek, ügyintézési lehetőségek az alábbi linken érhetők el:
e-Ügyintézés kérelmezői oldal