Iskolánk története

Intézményünk 1983-ban Körzeti Állami Zeneiskolaként öt kihelyezett tagozattal kezdte meg működését, ezek a 80-as évek végére fokozatosan önállósodtak. Ráckeve városán kívül jelenleg Szigetszentmártonban látjuk el az alapfokú művészetoktatás feladatait.

Az 1999/2000. tanévben alakultunk művészeti iskolává. A klasszikus zene mellett – a városi igényeknek megfelelően – a tánc és képzőművészet különböző szakágait oktatjuk. Ránki György zeneszerző nevét iskolánk fennállásának 20. évfordulóján vettük fel.

A művészetoktatás intenzíven és komplexen fejleszt számos képességet, így az itt tanultak hatékonyan segítik az iskolai munkát is. Nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak elsajátítása során a tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A művészetek gyakorlása fejleszti a térérzékelést, ezáltal az összetett logikai gondolkodás kialakulását is. A rendszeres ismétlés, a művek, koreográfiák bevésése folyamán edződik a memória. A növendék mozgáskultúrája is hatványozottan gazdagodik, míg a tempó és dinamika betartása, a tánclépések tanulása a figyelem, a koncentráció, és az önfegyelem állandó jelenlétét feltételezi. Az önfeledt kamarazenélés, a csoportos produkcióra való felkészülés pedig az egymásra figyelés, a közös felelősség tudatos vállalását segíti.

Tanáraink legfőbb feladatuknak tekintik, hogy növendékeiket felkészítsék a művészetek befogadására, értésére, művelésére, s elősegítsék a tehetségesek szakirányú továbbtanulását.

Az országos minősítő eljárás folyamán 2007-ben iskolánk mindhárom művészeti ágban kiváló minősítést szerzett.